POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE

Termeni generali

Acest site funcționează conform tuturor prevederilor legale ale statului român.

Toate informațiile conținute în acest site (imagini, texte, grafice, simboluri, elemente de grafică web, scripturi, programe, precum și orice alte date) sunt proprietatea TERRAN SISTEME DE INVELITORI SRL și sunt apărate de legea română și convențiile internaționale pentru protecția drepturilor de autor. Nici un material nu poate fi reprodus, parțial sau integral, fără permisiunea anterioară a companiei. Toate drepturile sunt rezervate.

TERRAN SISTEME DE INVELITORI SRL nu își asumă responsabilitatea pentru securitatea liniei folosite de dumneavoastră pentru comunicare.

TERRAN SISTEME DE INVELITORI SRL nu poate fi făcută responsabilă pentru nici o pagubă adusă echipamentului dumneavoastră, cauzată de vizitarea sau afișarea site-ului sau de descărcarea oricărei informații, incluzând text, imagini, sau fișiere de pe acesta.

Este necesar acordul nostru pentru a lega acest site cu alte site-uri.

TERRAN SISTEME DE INVELITORI SRL nu-și asumă responsabilitatea pentru site-urile neagreate cu care acesta ar putea fi legat și nici pentru materialele postate pe acest site de către alte persoane decât cele autorizate.

Termeni de confidențialitate

TERRAN SISTEME DE INVELITORI SRL apreciază încrederea pe care o manifestați navigând pe site-ul nostru.

Atunci când un Utilizator își creează un cont pe http://www.tigleterran.ro va primi comunicări comerciale din partea companiei doar în măsura în care și-a dat consimțământul expres, selectând opțiunea corespunzătoare.

Protecția datelor personale

Conform cerințelor Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, modificată și completată și ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice, precum și Regulamentul nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE, site-ul nostru are obligația de a administra în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizați despre Dvs.

 

Scopul colectării datelor este:

– informarea Clienților cu privire la îndeplinirea scopului contractual și legal, atât pentru a se putea furniza în continuare serviciile companiei, cât și pentru a putea comunica și a ține la curent Clienții cu toate serviciile companiei, în ceea ce privește emiterea garanțiilor, execuția lucrărilor, gama de produse, comenzi, accesorii de țigle, sau orice alte informații solicitate de Clienți care completează formularul de contract prezent pe site. Datele cu care Clienții se înregistrează pe site vor fi folosite exclusiv pentru cele menționate mai sus.

– facilitarea desfășurării tuturor activităților aflate în legătură cu relațiile contractuale și în vederea îndeplinirii tuturor obligațiilor legale.

– comunicare prin folosirea poștei electronice (e-mail)

 

Comunicarea cu Clienții

Scopul colectării datelor cu caracter personal

Comunicarea și ținerea la curent a Clienților cu toate serviciile companiei, în ceea ce privește emiterea garanțiilor, execuția lucrărilor, gama de produse, comenzi, accesorii de țigle, sau orice alte informații solicitate de Clienți care completează formularul de contract prezent pe site

Temeiul legal al prelucrării datelor cu caracter personal

Prelucrarea datelor se face în baza consimțământului dat de către persoana vizată și pentru executarea unui contract la care persoana vizată este parte.

Categoriile de date prelucrate

Datele personale pe care persoana vizată le-a pus la dispoziția Operatorului în vederea executării contractului.

Durata prelucrării datelor cu caracter personal

90 de zile după transmiterea răspunsului pentru solicitarea înaintată de către Client/Persoană vizată.

 

Onorarea comenzilor

Scopul colectării datelor cu caracter personal

Onorarea comenzilor, conform cărora Operatorul comunică cu persoana vizată prin email sau telefon.

Temeiul legal al prelucrării datelor cu caracter personal

Interesul legitim al Terran Sisteme de Invelitori SRL și al partenerilor săi, precum și executarea contractelor cu persoanele vizate.

Categoriile de date prelucrate

Datele personale pe care persoana vizată le-a pus la dispoziția Operatorului în vederea executării contractului: adresa de livrare, numele persoanei care preia marfa, numele persoanei de contact, număr de telefon și fax, adresă de email, și numărul de comandă generat de către Operator.

Durata prelucrării datelor cu caracter personal

5 ani de la executarea comenzii. În cazul solicitării unei garanții Terran, durata prelucrării se extinde cu 5 ani de la data expirării garanției.

 

Emiterea garanțiilor și gestionarea reclamațiilor privind garanțiile

Scopul colectării datelor cu caracter personal

In cazul în care achiziționați produse de la Terran, conform prevederilor contractuale, beneficiați de o garanție de 50 de ani. Pentru emiterea garanției, precum și pentru executarea unor lucrări ulterioare de sub incidența garanției, Operatorul prelucrează datele personale ale persoanelor vizate.

Temeiul legal al prelucrării datelor cu caracter personal

Executarea contractelor cu persoanele vizate; Datele personale pe care persoana vizată le-a pus la dispoziția Operatorului în vederea executării contractului.

Durata prelucrării datelor cu caracter personal

În cazul solicitării unei garanții Terran, durata prelucrării se extinde cu 5 ani de la data expirării garanției.

 

Marketing direct

Terran Sisteme de Invelitori SRL trimite emailuri conținând strategii de marketing direct numai persoanelor care s-au înscris la newsletter. Înscrierea la newsletter se poate face prin înscrierea la diverse pagini web, întocmirea și semnarea unui contract sau înregistrare personală.

Persoana vizată are oricând dreptul să își retragă consimțământul privind primirea newsletter-ului, dând click pe butonul de dezabonare, prezent în josul paginii.

Scopul colectării datelor cu caracter personal

Reclame comerciale, informații și actualizări ale promoțiilor.

Temeiul legal al prelucrării datelor cu caracter personal

Consimțământul dat de către persoana vizată.

Categoriile de date prelucrate

Datele date de către persoanele vizate, data înregistrării, adresa de IP, date privind interacțiunile utilizatorilor/Clienților, de ex. Deschiderea scrisorilor.

Durata prelucrării datelor cu caracter personal

Utilizatorii/Clienții primesc newsletter atâta timp cât sunt de acord cu primirea acestora, în caz contrar se pot dezabona oricând doresc.

Transferul datelor – străinătate

Pentru transmiterea scrisorilor de tip newsletter, Terran Sisteme de Învelitori SRL utilizează serviciile Mailchimp ale companiei The Rocket Science Group, LLC (adresa: 675 Ponce de Leon Ave NE Suite 5000 Atlanta, GA 30308 USA). Pentru siguranța datelor Utilizatorilor, compania din SUA este membră în programul Privacy Shield; pentru mai multe informații puteți accesa:  https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000TO6hAAG

Activitatea de remarketing
Accesând butonul “Sunt de acord” vă dați acordul ca în timpul vizitelor dvs. pe site-ul tigleterran.ro să strângem date prin cookie, în acest fel identificând browserul dvs. ca fiind unic.
Aceste cookie-uri sunt furnizate de Google și vor fi trimise pe computer numai atunci când vizitați fiecare sub-pagină, astfel încât să stocăm doar ora și data vizitării acelei sub-pagini.
Aceste module cookie sunt utilizate de furnizorii de servicii terțe (Google) pentru a identifica vizitele anterioare pe site-ul web al clientului de publicitate și pentru a permite difuzarea de anunțuri furnizorilor terți – pe site-urile partenere Google.
Sunteți, desigur, îndreptățit să revocați declarația de aprobare în orice moment, pe care o puteți face la https://adsettings.google.com.
Cu toate acestea, este important să știți că dezactivarea acestor anunțuri personalizate nu înseamnă că dispozitivul dvs. electronic nu va afișa ulterior anunțuri, ci va duce la afișarea de anunțuri numai pentru interesul și preferințele dvs., astfel încât anunțurile pe care le veți vedea de acum încolo s-ar putea să nu vă intereseze deloc.

Scopul gestionării datelor: remarketingul.
Baza legală de gestionare a datelor: Consimțământul dvs.
Gama de date personale pe care le gestionăm: adresa dvs. URL, cuvintele cheie pe care le utilizați și produsele pe care le priviți
Durata procesării datelor: 2 luni

“Activitatea de remarketing”: remarketingul permite proprietarului unui anumit site să contacteze persoane care au interacționat anterior cu site-ul lor. Puteți plasa anunțurile într-o poziție strategică pentru acest segment de public atunci când navigați pe Google sau pe site-urile dvs. afiliate, astfel încât remarketingul poate contribui la creșterea gradului de conștientizare a mărcii sau vă poate aminti acest lucru.

Profilare automată

Terran Sisteme de Invelitori poate desfășura profilare automată, conform celor menționate în documentul intitulat Politica de Cookie-uri. Pentru a afla mai multe detalii, vă rugăm să citiți documentul menționat.

 

Ce Cookies utilizăm?

Pagina de internet www.tigleterran.ro și paginile afiliate acesteia utilizează cookie-uri. Accesând linkul de mai jos puteți afla mai multe detalii privind tipurile de cookie, funcția lor, datele colectate de acestea, durata stocării cookie-urilor etc.

 

Drepturile persoanelor vizate

Conform art. 15-20 din Regulamentul nr. 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date, Dvs. aveți următoarele drepturi:

 • Dreptul de retragere a consimțământului: în situația în care prelucrarea se bazează pe consimțământ, vă puteți retrage consimțământul în orice moment și în mod gratuit prin transmiterea unui e-mail pe adresa cu subiectul „retragere consimțământ”.
 • Dreptul de a depune o plângere în fața unei autorități de supraveghere;
 • Dreptul de a vă adresa justiției;
 • Dreptul de acces: aveți dreptul de a obține din partea companiei o confirmare că se prelucrează sau nu date cu caracter personal care vă privesc și, în caz afirmativ, aveți dreptul de acces la datele respective.
 • Dreptul la rectificare: aveți dreptul de a obține din partea companiei, fără întârzieri nejustificate, rectificarea datelor cu caracter personal inexacte care vă privesc. Ținându-se seama de scopurile în care au fost prelucrate datele, aveți dreptul de a obține completarea datelor cu caracter personal care sunt incomplete, inclusiv prin furnizarea unei declarații suplimentare.
 • Dreptul la ștergerea datelor („dreptul de a fi uitat”): în situațiile în care datele nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor, s-a retras consimțământul și nu există un alt temei juridic pentru prelucrare, vă opuneți prelucrării și nu există motive legitime care să prevaleze în ceea ce privește prelucrarea sau datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal, aveți dreptul de a obține ștergerea datelor care vă privesc, fără întârzieri nejustificate.
 • Dreptul la restricționarea prelucrării: aveți dreptul de a obține din partea companiei restricționarea prelucrării în cazul în care se aplică unul din următoarele cazuri:

(a) contestați exactitatea datelor, pentru o perioadă care ne permite nouă să verificăm exactitatea datelor;

(b) prelucrarea este ilegală, iar Dvs. vă opuneți ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea utilizării lor;

(c) nu mai avem nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar Dvs. ni le solicitați pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță;

(d) v-ați opus prelucrării în conformitate cu art. 21 alineatul (1) din GDPR, pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile companiei legitime prevalează asupra drepturilor Dvs.

 • Dreptul la portabilitatea datelor: aveți dreptul de a primi datele cu caracter personal care vă privesc și pe care ni le-ați furnizat într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat și aveți dreptul de a transmite aceste date altui operator, fără obstacole din partea noastră, în cazul în care:

(a) prelucrarea se bazează pe consimțământ în temeiul art. 6 alineatul (1) litera (a) sau al art. 9 alineatul (2) litera (a) din GDPR sau pe un contract în temeiul art. 6 alineatul (1) litera (b) din GDPR; și

(b) prelucrarea este efectuată prin mijloace automate.

 • Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care vă privesc sau vă afectează în mod similar într-o măsură semnificativă. Nu aveți acest drept în cazul în care decizia:

(a) este necesară pentru încheierea sau executarea unui contract între Dvs. și un operator de date;

(b) este autorizată prin dreptul Uniunii sau dreptul intern care se aplică operatorului și care prevede, de asemenea, măsuri corespunzătoare pentru protejarea drepturilor, libertăților și intereselor legitime ale persoanei vizate; sau

(c) are la bază consimțământul tău explicit.

 • Perioada de timp: Compania va încerca să răspundă solicitării Dvs. în termen de 30 de zile. Cu toate acestea, termenul poate fi prelungit din motive specifice legate de dreptul legal specific sau complexitatea cererii Dvs.
 • Restricționarea accesului: în anumite situații, este posibil ca Compania să nu vă poată oferi acces la toate sau la unele dintre datele Dvs. personale datorită dispozițiilor legale. Dacă Compania refuză cererea Dvs. de acces, vă vom informa despre motivul refuzului.
 • Imposibilitatea de a vă identifica: în unele cazuri, este posibil ca Compania să nu poată căuta datele Dvs. personale din cauza identificatorilor pe care îi furnizați în solicitarea Dvs. Un exemplu de date cu caracter personal pe care Compania nu le poate consulta atunci când furnizați numele și adresa de e-mail sunt datele colectate prin cookie-uri de către browser-ul Dvs. În astfel de cazuri, în cazul în care nu vă putem identifica ca persoană vizată, nu suntem în măsură să ne conformăm solicitării Dvs., cu excepția cazului în care furnizați informații suplimentare care să permită identificarea.

Pentru a vă exercita drepturile legale, vă rugăm să ne contactați la adresa de e-mail

 

Noțiuni de bază, terminologie privind Regulamentul nr. 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date

Protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal este un drept fundamental prevăzut în Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene şi în Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene (TFUE).

Protecția datelor cu caracter personal reprezintă dreptul persoanei fizice de a-i fi apărate acele caracteristici care conduc la identificarea sa şi obligația corelativă a statului de a adopta măsuri adecvate pentru a asigura o protecție eficientă.

Date cu caracter personal înseamnă orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă („persoana vizată”); o persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, adresa, cod numeric personal, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale.

Prelucrarea datelor cu caracter personal înseamnă orice operaţiune sau set de operaţiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziţie în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricţionarea, ştergerea sau distrugerea.

Operatorul de Date cu Caracter Personal este persoana fizică sau juridică, de drept public ori de drept privat care stabileşte scopul şi mijloacele prelucrării. Aceasta înseamnă că operatorul a decis să prelucreze date cu caracter personal prin anumite operaţiuni, efectuate prin mijloace automate, precum şi prin alte mijloace decât cele automate. (Terran Sisteme de Invelitori SRL)

Persoana împuternicită de operator înseamnă persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenția sau alt organism care prelucrează datele cu caracter personal în numele operatorului (Terran Sisteme de Invelitori SRL).

Incident, sau încălcarea securității datelor cu caracter personal înseamnă o încălcare a securității care duce, în mod accidental sau ilegal, la distrugerea, pierderea, modificarea, sau divulgarea neautorizată a datelor cu caracter personal transmise, stocate sau prelucrate într-un alt mod, sau la accesul neautorizat la acestea.

 

Principiile de prelucrare a datelor cu caracter personal ale Terran Sisteme de Invelitori SRL

Terran Sisteme de Invelitori SRL prelucrează datele cu caracter personal conform următoarelor principii:

(a)        în mod legal, echitabil și transparent față de persoana vizată („legalitate, echitate și transparență”);

(b)       colectate în scopuri determinate, explicite și legitime și nu sunt prelucrate ulterior într-un mod incompatibil cu aceste scopuri; prelucrarea ulterioară în scopuri de arhivare în interes public, în scopuri de cercetare științifică sau istorică ori în scopuri statistice nu este considerată incompatibilă cu scopurile inițiale, în conformitate cu articolul 89 alineatul (1) („limitări legate de scop”);

(c)        adecvate, relevante și limitate la ceea ce este necesar în raport cu scopurile în care sunt prelucrate („reducerea la minimum a datelor”);

(d)       exacte și, în cazul în care este necesar, să fie actualizate; trebuie să se ia toate măsurile necesare pentru a se asigura că datele cu caracter personal care sunt inexacte, având în vedere scopurile pentru care sunt prelucrate, sunt șterse sau rectificate fără întârziere („exactitate”);

(e)        păstrate într-o formă care permite identificarea persoanelor vizate pe o perioadă care nu depășește perioada necesară îndeplinirii scopurilor în care sunt prelucrate datele; datele cu caracter personal pot fi stocate pe perioade mai lungi în măsura în care acestea vor fi prelucrate exclusiv în scopuri de arhivare în interes public, în scopuri de cercetare științifică sau istorică ori în scopuri statistice, în conformitate cu articolul 89 alineatul (1), sub rezerva punerii în aplicare a măsurilor de ordin tehnic și organizatoric adecvate prevăzute în prezentul regulament în vederea garantării drepturilor și libertăților persoanei vizate („limitări legate de stocare”);

(f)        prelucrate într-un mod care asigură securitatea adecvată a datelor cu caracter personal, inclusiv protecția împotriva prelucrării neautorizate sau ilegale și împotriva pierderii, a distrugerii sau a deteriorării accidentale, prin luarea de măsuri tehnice sau organizatorice corespunzătoare („integritate și confidențialitate”).

 

Actualizare și/sau modificare a conținutului prezentei Notificări

Terran Sisteme de Invelitori SRL poate actualiza și/sau modifica conținutul prezentului document. În cazul actualizării/modificării, Terran Sisteme de Invelitori SRL va publica întotdeauna forma cea mai recentă. Pentru a rămâne mereu informat, vă rugăm vizitați pagina noastră în mod regulat.

 

 

 

 

Despre Cookie-uri

Un cookie este un fișier-text de mici dimensiuni pe care un site îl salvează pe calculatorul sau dispozitivul dumneavoastră mobil atunci când vizitați site-ul. Cookie-urile sunt larg utilizate pentru a face site-urile funcționale sau pentru ca acestea să funcționeze mai eficient, precum și pentru a furniza informații deținătorilor site-ului.

Site-ul www.tigleterran.ro utilizează Google Analytics, un serviciu de analiză web furnizat de Google, Inc. („Google”) care contribuie la analizarea utilizării site-ului. În acest scop, Google Analytics utilizează „cookie-uri”, care sunt fișiere-text plasate în calculatorul dumneavoastră.

Informațiile generate de cookie-uri cu privire la modul în care este utilizat site-ul – informații standard de jurnal de utilizare a internetului (inclusiv adresa dumneavoastră IP) și informații privind comportamentul vizitatorului într-o formă anonimă – sunt transmise către Google și stocate de acesta, inclusiv pe servere din Statele Unite. Înainte de a fi transmisă către Google, adresa dvs. IP este anonimizată.

În conformitate cu certificarea sa legată de „scutul de confidențialitate” (Privacy Shield), Google declară că respectă cadrul UE-SUA privind scutul de confidențialitate. Google poate transfera informațiile colectate de Google Analytics către o terță parte atunci când legislația impune acest lucru sau atunci când respectiva terță parte prelucrează informațiile în numele Google.

În conformitate cu condițiile de utilizare ale Google Analytics, Google nu va asocia adresa IP a utilizatorilor cu niciun fel de alte date deținute de Google.

Puteți refuza utilizarea cookie-urilor Google Analytics descărcând și instalând Google Analytics Opt-out Browser Add-on.

 • Google Analytics Opt-out Browser Add-on

Puteți controla și/sau șterge cookie-uri după cum doriți. Puteți șterge toate cookie-urile care sunt deja pe calculatorul dumneavoastră și puteți configura majoritatea browserelor să împiedice plasarea acestora.

 • Totul despre cookies

Majoritatea browserelor vă permit:

 • să vedeți ce cookie-uri aveți și să le ștergeti în mod individual
 • să blocați cookie-uri ale unor terțe părți
 • să blocați cookie-uri ale anumitor site-uri
 • să blocați setarea tuturor cookie-urilor
 • să ștergeți toate cookie-urile atunci când închideți browserul

Dacă optați pentru ștergerea cookie-urilor, trebuie să aveți în vedere că eventualele preferințe se vor pierde. De asemenea, dacă blocați cookie-urile complet, numeroase site-uri (inclusiv al nostru) nu vor funcționa în mod adecvat. Din aceste motive, nu vă recomandăm să blocați complet cookie-urile atunci când utilizați site-ul www.tigleterran.ro