Datorită culorilor naturale şi materiilor prime utilizate, țiglele Terran se integrează armonios în mediul înconjurător şi îşi asumă astfel un rol important în modelarea estetică a acestuia.

Toate activitățile noastre sunt desfășurate pe baza obiectivului asumat: de a ocroti mediul înconjurător.

Angajamentul nostru de protejare a mediului este confirmat în permanență de faptul că materiile prime folosite, procesul de producție al țiglelor din beton și utilizarea produselor din beton sunt fundamental ecologice.

Ar putea fi mai natural de atât?

Materiile prime utilizate în producție provin din natură.


Praf de calcar (ciment)

Nisip de râu


Apă

Oxid de fier

 

Cimentul, materia de bază, provine din piatră de calcar arsă şi măcinată foarte fin. O altă materie primă de bază este nisipul. La fabricarea produselor noastre – asemănător fabricării sticlei – folosim nisip foarte curat şi foarte bine sortat. Pe lângă apă în amestec se mai adaugă și oxid de fier, tot un material natural, des întâlnit și în produse cosmetice sau chiar alimente.

Prietenos cu mediul

Nivelul de protecție al mediului se poate testa în cazul mai multor materiale folosite pentru învelitori. Acest lucru este ilustrat în tabelele următoare. Din datele comparate rezultă necesarul de energie al țiglei din beton, eliberarea de CO2 pe fluxul de producţie, impactul deșeurilor asupra mediului, respectiv starea ecologică generală a acestuia.

Evaluarea impactului materialelor de învelitori, pentru ciclul de viață:

Denumire material Energie Eliminare gaze nocive Date comparative  (pm_număr)
PET
(kWh/m2)
PET
(pm_numitor)
CO2eq
(g/m2)
CO2eq
(pm_numitor)
SO2eq
(g/m2)
SO2eq
(pm_numitor)
trestie 8,775 3 -71955 3 122,175 2 2,67
şindrilă din lemn 14 3 -16156 3 27,3 3 3,00
gresie na 3 na 2 na 2 2,33
ţiglă argilă 50 2 17500 2 61 2 2,00
ţiglă beton 10,56 2 6336 3 22,08 3 2,67
tablă aluminiu 615,6 0 113297,4 0 820,8 0 0,25
tablă oțel 123 1 30592,5 1 156,675 1 1,00
gresie artificială 54,72 2 19036,8 2 75,744 2 2,00
şindrilă bituminoasă 70 2 5240 3 32,45 2 2,00
învelitori sintetice na 1 na 1 na 1 1,00

Se poate observa că la producţia ţiglelor din beton conform tabelului de mai sus se situează, din punct de vedere ecologic, pe locul trei după învelitorile de trestie şi după şindrila din lemn.

Situaţia reziduurilor:

Denumire material

Energie (pm_numitor) Recirk. /-
(pm_numitor)
Totalizare evaluare
(pm_numitor)
trestie 3 3 3
şindrilă din lemn 3 3 3
gresie 3 3 3
ţiglă argilă 3 3 3
ţiglă beton 2 1 1,5
tablă aluminiu 1 1 1
tablă oțel 1 1 1
gresie artificială 2 1 1,5
şindrilă bituminoasă 2 1 1,5
învelitori sintetice 1 1 1

Evaluarea datelor ecologice:

Denumirea materialului Evaluare calitativă
(pm_numitor)
trestie 2,53
şindrilă din lemn 2,60
gresie 2,27
ţiglă argilă 2,40
ţiglă beton 2,23
tablă aluminiu 1,06
tablă oțel 1,25
gresie artificială 1,70
şindrilă bituminoasă 1,63
învelitori sintetice 1,25

Gradațiile pe baza cifrelor de protecția mediului:

  • 3: cel mai recomandat
  • 2: recomandat cu anumite dezavantaje
  • 1: nu se recomandă din cauza multor dezavantaje
  • 0: a se evita
  • n.j.: parametru incomparabil
  • n.a.: nu se cunosc informaţii apropiate

Se poate observa că la producţia ţiglelor din beton conform tabelului de mai sus se situează, din punct de vedere ecologic, pe locul trei după învelitorile de trestie şi după şindrila din lemn, dar cu mult înaintea țiglei de argilă!

Țigla din beton este prietenoasă cu mediul!