Datorită culorilor naturale şi a materiilor prime utilizate țiglele Terran se integrează armonios în mediul înconjurător şi astfel îşi asumă un rol important în modelarea acestuia, dar numai din punct de vedere estetic.

Prin intermediul tuturor activităților ne străduim să ocrotim mediul înconjurător!

Angajamentul nostru cu privire la protejarea mediului este confirmat de faptul că materiile prime folosite, procesul de producție al țiglelor din beton respectiv utilizarea produselor din beton sunt fundamental ecologice.

Ar putea fi mai natural de atât?

Materiile prime utilizate în producție provin din natură.


Praf de calcar (ciment)

Nisip de râu


Apă

Oxid de fier

 

Cimentul, materia de bază, provine din piatră de calcar arsă şi măcinată foarte fin. O altă materie primă de bază este nisipul. La fabricarea produselor noastre – asemănător fabricării sticlei – folosim nisip foarte curat şi foarte bine sortat. Pe lângă apă în amestec se mai adaugă și oxid de fier, care este tot un material natural. Acest lucru este bine exemplificat de faptul că unele produse cosmetice chiar și alimente conțin oxidul de fier ca și colorant.

Prietenos cu mediul

La diferitele materiale de învelitori se poate testa nivelul de protejare al mediului. Acest lucru este ilustrat în tabelele următoare. Din datele comparate rezultă necesarul de energie al țiglei din beton, eliberarea de CO2 pe fluxul de producţie, impactul deșeurilor asupra mediului respectiv starea ecologică generală a acesteia.

Evaluarea impactului asupra mediului, a materialelor de acoperiș, pentru ciclul de viață:

Denumire material Energie Eliminare gaze nocive Date comparative  (pm_număr)
PET
(kWh/m2)
PET
(pm_numitor)
CO2eq
(g/m2)
CO2eq
(pm_numitor)
SO2eq
(g/m2)
SO2eq
(pm_numitor)
trestie 8,775 3 -71955 3 122,175 2 2,67
şindrilă din lemn 14 3 -16156 3 27,3 3 3,00
gresie na 3 na 2 na 2 2,33
ţiglă argilă 50 2 17500 2 61 2 2,00
ţiglă beton 10,56 2 6336 3 22,08 3 2,67
tablă aluminiu 615,6 0 113297,4 0 820,8 0 0,25
tablă oțel 123 1 30592,5 1 156,675 1 1,00
gresie artificială 54,72 2 19036,8 2 75,744 2 2,00
şindrilă bituminoasă 70 2 5240 3 32,45 2 2,00
învelitori sintetice na 1 na 1 na 1 1,00

Se poate observa că la producţia ţiglelor din beton conform tabelului de mai sus din punct de vedere ecologic se situează pe locul trei după învelitorile de trestie şi după şindrila din lemn.

După situaţia rezidurilor:

Denumire material

Energie (pm_numitor) Recirk. /-
(pm_numitor)
Totalizare evaluare
(pm_numitor)
trestie 3 3 3
şindrilă din lemn 3 3 3
gresie 3 3 3
ţiglă argilă 3 3 3
ţiglă beton 2 1 1,5
tablă aluminiu 1 1 1
tablă oțel 1 1 1
gresie artificială 2 1 1,5
şindrilă bituminoasă 2 1 1,5
învelitori sintetice 1 1 1

Evaluarea datelor ecologiceȘ

Denumirea materialului Evaluare calitativă
(pm_numitor)
trestie 2,53
şindrilă din lemn 2,60
gresie 2,27
ţiglă argilă 2,40
ţiglă beton 2,23
tablă aluminiu 1,06
tablă oțel 1,25
gresie artificială 1,70
şindrilă bituminoasă 1,63
învelitori sintetice 1,25

Gradațiile pe baza cifrelor de protecția mediuluiȘ

  • 3: cel mai recomandat
  • 2: recomandat cu anumite dezavantaje
  • 1: nu se recomandă din cauza multor dezavantaje
  • 0: a se evita
  • n.j.: parametru incomparabil
  • n.a.: nu se cunosc informaţii apropiate

Se poate observa că la producţia ţiglelor din beton conform tabelului de mai sus din punct de vedere ecologic se situează pe locul trei după învelitorile de trestie şi după şindrilă din lemn, dar cu mult înaintea țiglei de argilă!

Țigla de beton este eco-friendly!