În această pagină puteţi citi infomaţii tehnice despre structura acoperişului:

     • Modul de aşezare a ţiglelor
     • Înclinaţia şarpantei
     • Fixarea ţiglelor
     • Hidroizolarea structurii
     • Structură, izolaţia structurii, lăţuire
     • Tipuri de protecţie
     • Şipcile suport şi contraşipcile

Modul de aşezare a ţiglelor

La montajul ţiglelelor Rundo și Zenit se recomandă montajul decalat (țesut). În cazul ţiglelor Rundo decalajul se realizează cu un sfert de ţiglă. În aceast mod se realizează un montaj tradiţional (tip ţiglă solzi). La montajul ţiglelor Zenit decalajul va fi de jumătate de ţiglă.

Ţiglele StandardSynus, Danubia și Coppo se vor monta în linie.

Înclinaţia acoperişului

Montarea ţiglelor Standard, Synus, Danubia și Coppo la o înclinaţie a acoperişului sub 22° se vor lua măsuri suplimentare de dublă înfoliere. Sunt cazuri în care aceste măsuri suplimentare se vor aplica şi la învelitori cu înclinaţia acoperişului de peste 22°.

La montajul țiglelor Rundo și Zenit la înclinații sub 30°se vor lua măsuri suplimentare, sunt cazuri în cazul în care aceste măsuri se vor utiliza şi la înclinaţii de peste 30°.

Despre măsurile necesare de completare găsiţi informaţii în Ghid de montaj şi execuţie, la realizarea învelitorilor se vor respecta sandardele în vigoare.

Fixarea ţiglelor

 • cu înclinaţia şarpantei până la 45° necesită fixare numai pe conturul învelitorii;
 • cu înclinaţii între 45° – 60° trebuie fixate din două în două ţigle şi pe conturul învelitorii;
 • la înclinaţii peste 60°, precum și la construcții peste P 2E trebuie fixată fiecare ţiglă.

Hidroizolarea structurii

Protecţia constucţiei prin realizare învelitorii cu ţiglă din beton se poate realiza de la anumite înclinaţii în sus.

Impermeabilitate

Principiul acoperirii etanșe este că apa să fie descărcată rapid de pe acoperiș datorită înclinării acoperișului, iar în acest timp precipitațiile să nu pătrundă sub învelitoare. Umiditatea care pătrunde dispare în mod natural (cu ventilație), iar prezența sa temporară nu dăunează structurii. Se pot realiza şarpante şi sub înclinaţiile indicate de normele şi standardele în vigoare, dar trebuie asigurată impermeabilitatea învelitorii cu luarea unor măsuri cum ar fi evacuarea apei de pe astereală care trece de ţigle.

Impermeabilitatea se poate realiza prim măsuri suplimentare vezi  Ghid de montaj și execuție.

Structură, izolaţia structurii, lăţuire

Este foarte impotrant a realizarea podului sau a mansardei să se folosească materiale de calitate atât la structură cât şi la izolare. Pentru realizarea acestora se vor folosi materiale de calitate.

Prin proiectare va fi definită forma și structura învelitorii. Ghid de montaj și execuție oferă toate detaliile de montaj. Modul de modificare și modul de rezolvare se va face numai cu acordul şi indicaţia proiectantului.

Tipuri de protecţie

Pentru realizarea acestora se vor folosi materiale de calitate şi recomandate în acest scop.

Folie cu ţesătură din fibră de sticlă: datorită structurii nu pot fi în contact cu suprafeţe sensibile la apă cum ar fi izolaţia termică. Sub aceste folii trebuie lăsată întotdeauna un strat de ventilare. Trebuie asigurată intrarea şi ieşirea corectă a aerului la streaşină şi coame. După montarea ţiglelor trebuie avut grijă să nu acoperim orifciile de aerisire şi stratul de ventilare între termoizolaţie şi astereală, care nu poate fi mai mic de 2 cm. Trebuie avut grijă la terminarea învelitorii, orificiile pentru ventilare să nu fie obturate respectiv orificiu între astereală şi temoizolaţie să nu fie sub dimensiunile standard.

Foliile de difuzie: pot fi în contact cu structurile sensibile la umezeală, datorită compoziției speciale permite să vaporilor de apă să treacă.  Foliile de difuzie se pot monta direct pe termoizolaţie, chiar pe astereală astfel poate lipsi al doilea strat de ventilare. Astfel se simplifică execuţia învelitorii. Recomandarea noastră este folosirea foliilor de difuzie de cea mai înaltă calitate. La montajul foliilor se vor respecta instrucţiunilor date în Ghid de montaj și execuție precum şi instrucţiunile date de producător. La execuţia mansardelor şi la acoperişurile mai complicate recomandăm folosirea foliilor de calitate pentru eliminarea condensului.

La execuţie se vor respecta indicaţiile tehnice din Ghid de montaj și execuție, precum și instrucţiunile date de producător.

Şipci şi contraşipci

Şipci

Şipcile utilizate vor corespunde standardelor in vigoare şi vor fi de cea mai înaltă calitate.

 • de calitate bună,
 • să nu se deformeze,
 • sănătoase (fără început de putrezire).

Se recomandă tratarea împotriva insectelor, ciupercilor de lemn şi ignifugă.

Contraşipci

Şipcile şi contraşipcile se montează nu numai pe şarpante din lemn, ci şi pe grinzi din oţel sau beton armat. Ezzel a szokványos készítési mód biztonságot ad a kivitelezőnek, továbbá nem kell számolni az érintkező, esetleg összeférhetetlen anyagok károsító hatásaival. Astfel, oferă siguranță executantului, luând grija incompabilității materialelor.

Pe lângă calitatea şipcilor, secţiunea este importantă, pentru că la secţiuni mici, şipcile între căpriori se vor îndoi, astfel cauzând probleme estetice şi structurale. De acea la realizarea șarpantei nu trebuie să folosim la şipci cu secţiuni mai mici de:

Lungime căpriori (cm) Dimensiunea şipcilor(mm) Dimensiuni contraşipci (mm)
Între 80-100 cm 30/50 sau 38/48 30/50; 35/50
Între 100-120 cm 40/60 tăiate la dimensiune 40/60 tăiate la dimensiune

(Nu se recomandă montajul căpriorilor cu distanţă mai mare de 120 cm)

La montajul foliei în totate cazurile se vor folosi contraşipci în vederea realizării suprafeţei corespunzătoare pentru sub-învelitoare. Cantitatea aerului pentru subventilare depinde şi de

 • forma ţiglei folosite
 • înclinaţia acoperişului
 • şi de lungimea căpriorului,

pentru că acestea influenţează diferenţa de presiune dintre punctul de intrare (streaşină) şi punctul de ieşire (coamă, țigla de aerisire).

În tabelul de mai jos este dată suprafaţa minimă de subventilare, în cazul nerespectării acestor dimensiuni, pot apare probleme de eliminare a condensului care poate duce la deterioarea structurii din lemn a construcţiei.

Standard, Synus, DanubiaCoppo

Lungimea căpriorului Suprafaţă cea mai mică de aerisire recomandată, şi distanţa între contraşipci în funcţie de înclinaţia acoperiţului
16°-22° 22°-30° peste 30°
până la 10 m 5,0 cm 5,0 cm 5,0 cm
între 10-15 m 6,5 cm 5,0 cm 5,0 cm
între 15-20 m 10,0 cm 6,5 cm 5,0 cm

Valorile din tabele sunt orientative, nu întotdeauna sunt identice cu cele comercializate!

RundoZenit

Lungimea căpriorului Suprafaţă cea mai mică de aerisire recomandată, şi distanţa între contraşipci în funcţie de înclinaţia acoperiţului
25°-30° 30°-35° 35°-45° peste 45°
până la 10 m 5,0 cm 5,0 cm 5,0 cm 5,0 cm
între 10-15 m 6,0 cm 5,0 cm 5,0 cm 5,0 cm
între 15-20 m 8,0 cm 6,0 cm 5,0 cm 5,0 cm

În cazul ţiglelor Rundo și Zenit se vor folosi contraşipci mai groase (înalte) faţă de Danubia și Coppo din cauza profilului ţiglelor.
Valorile din tabele sunt orientative, nu întotdeauna sunt identice cu cele comercializate!

Distanţa de lăţuire

La calculul distanţelor de lăţuire trebuie avut în vedere pe lângă lungimea căpriorul, şi grosimea contraşipcii, care dă o lungime mai mare decât lungimea căpriorului. Acesta la o învelitoare cu pantă mare şi cu contraşipcă de 5cm poate reprezenta şi 8 cm diferenţă!

În tabelul de mai jos vă arătăm diferenţele de dimensiune în funcţie de înclinaţia acoperişului:

Grosimea contraşipci Cresterea în lungime (cm), dacă înclinaţia acoperişului este de
15° 20° 25° 30° 35° 40° 45° 50° 55° 60°
50 1,34 1,82 2,32 2,88 3,50 4,18 5,00 5,96 7,14 8,66
60 1,61 2,18 2,80 3,46 4,20 5,04 6,00 7,15 8,57 10,39
100 2,68 3,64 4,64 5,76 7,00 8,36 10,00 11,92 14,28 17,32

Scândură în loc de șipcă suport

Sunt cazuri în care se recomandă folosirea scândurii în loc de şipcă.

Lăţimea scândurii nu poate fi mai mare 14 cm, iar grosimea cel puţin 2,4 cm. Nu se recomandă folosirea scândurilor deformate sau deteriorate.